Denbigh Town Council

Cyng - Cllr Gaynor Morgan Rees

Enw/Name Cyng-Cllr Gaynor Morgan Rees
 

Plaid Cymru

Ward Isaf/Lower
Ffon/Telephone 01745 812349
Cyfeiriad/Address
Neuadd y Dref Town Hall
Lôn CrownCrown Lane
DinbychDenbigh
Sir DinbychDenbighshire
LL16 3TBLL16 3TB
e-bost/e-mail townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

Cod Ymddygiad Aelodau - Hysbysiad o Ddiddordebau - clicwch yma

Members Code of Conduct - Notification of Interests - click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top ^