Cyngor Tref Dinbych

Croeso

Hysbysiadau Cyhoeddus

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Mae Cyngor Tref Dinbych yn gofyn am eich barn ar gynnig y Cyngor Sir i drosglwyddo perchnogaeth Neuadd y Dref Dinbych i'r Cyngor Tref
Cliciwch Yma am ragor o fanylion


Hefyd, mae sesiwn galw heibio yn Neuadd y Dref ddydd Gwener 26 Ebrill. Os hoffech chi siarad ag un o'r Cynghorwyr Tref, Clerc y Dref neu un o'r ymgynghorwyr sy'n gweithio gyda ni ar y prosiect hwn, mae croeso i chi alw i mewn rhwng 1yh ac 8yh.

Dinbych Lle Gwych Ar Gyfer Ymwelwyr

Mae Dinbych yn dref marchnad hanesyddol a chyfeillgar yng nghanol Dyffryn Clwyd, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig.Ceir yma adeiladau trawiadol hynafol ar enwocaf yw Castell Dinbych. Adeiladwyd y Castell ym 1282, ac oi safle cewch fwynhau golygfeydd arbennig o fynyddoedd Dyffryn Clwyd. Maer porthdy enfawr ar arddangosfa sydd ar y safle yn cael eu gwarchod gan Cadw, corff cadwraeth adeiladau Cymru, ac maen fan ymweld poblogaidd.

Muriau a Llwybrau

Mae Muriaur Dref o ddiddordeb mawr, a cheir prosiect newydd sef Muriau a Llwybrau syn pontio rhwng safler dref ar ardal gastell au muriau. Bur muriau yma yn dal lluoedd Oliver Cromwell yn l yn ystod y Rhyfel Cartref. Os am gerdded y Muriau, cewch fenthyg yr agoriadau wrth ofyn yn y Llyfrgell yng nghanol Dinbych, ac yna cewch fwynhau profiad bythgofiadwy!
Mae Porth Burgess yn brif fynedfa ir hen dref gydau dau dŵr sydd bellach ar sl ddinesig Dinbych. Adeilad arall werth ei gweld yw Eglwys Caerlŷr , ac er nad ywn gwbl orffenedig, adeiladwyd gan Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, cariad honedig Brenhines Elisabeth y Cyntaf.

Adeiladau Hardd

Maer Cynllun Treftadaeth Trefol wedi adfer nifer o adeiladau lleol yn wych, ac y
mae nifer ohonynt ar agor ir cyhoedd yn ystod ein penwythnosau treftadaeth. Ymhlith y rhain ceir hen farchnad ymenyn, tŷ brodorol Carmelaidd, Gwestyr Bull, tŷ Tuduraidd Bron y Ffynnon, dwy eglwys, sef Santes Fair a Santes Marchell. Ceir hefyd capeli, megis Capel Mawr, Capel Pendref a Chapel Ln Swan.Cofiwn y meddyg Dr Evan Pierce or 19fed ganrif ar golofn 50 troedfedd ac mewn gerddi coffa yn Stryd y Dyffryn, ac y maer rhain yn derbyn adnewyddiad ar hyn o bryd.
Mae llyfrgell Dinbych yn cynnig cyfleusterau gwych mewn adeilad a oedd unwaith yn Neuadd y Sir ac sydd yn dyddio or 16eg ganrif . Heddiw ceir yno llyfrau a chyfrifiaduron lu, ac oriel ar gyfer arddangosfeydd celf sylweddol. Yng ngwanwyn 2005 yr oedd yr adeilad yn ganolbwynt ar gyfer prosiect newydd cymunedol tri mis BBC Cymru a sicrhaodd bod Dinbych au hardaloedd cyfagos yn derbyn sylw effeithiol iawn.

Rhywbeth i bawb

Os ydych yn chwilio am hanes anhygoel, golygfeydd a llwybrau cerdded hardd, neu siopa a bwyta da, mae Dinbych yn medru cynnig rhywbeth i chi. Yma ceir ystod eang o glybiau a chymdeithasau, cyfleusterau chwaraeon a digwyddiadau blynyddol syn cynnig diwylliant, hamdden ac adloniant. Ceir yma hefyd ysgolion a choleg, ysbyty bychan, a siopau o bob math ich denu. Mae ein pentrefi hardd cyfagos yn denu ymwelwyr, ac mae ein hardal yn cynnig rhywbeth i bawb, boed yn drigolion neun ymwelwyr, beth bynnag ywr adeg or flwyddyn.

Top ^