Cyngor Tref Dinbych

Dewiswch eich iaith

  • Tref Dinbych gyda Chastell Dinbych a Bryniau Clwyd yn y cefndir

    Hyrwyddo'r Dref a'r Ardal

  • Gêm Clwb Pêl-droed Dinbych

    Cefnogi Clybiau Lleol

  • Noson cynnau goleuadau nadolig yn sgwâr y dref

    Hyrwyddo a Chefnogi Digwyddiadau

Croeso i wefan Cyngor Tref Dinbych

Mae Cyngor Tref Dinbych yn darparu nifer o wasanaethau ar gyfer trigolion y dref, yn cefnogi cymdeithasau lleol, yn cefnogi a hyrwyddo digwyddiadau ac yn gofalu am nifer o safleoedd yn y dre.

Am fwy o fanylion am y Cyngor ewch i Y Cyngor-Amdanom Ni.  Yn adran Y Cyngor hefyd mae manylion am y Cynghorwyr, dyddiadau cyfarfodydd a'n polisiau.

Dinbych – Lle Gwych Ar Gyfer Ymwelwyr

Mae Dinbych yn dref marchnad hanesyddol a chyfeillgar yng nghanol Dyffryn Clwyd, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig. Ceir yma adeiladau trawiadol hynafol a’r enwocaf yw Castell Dinbych.  Mae mwy o fanylion am y Dref, ei hanes a'i hatyniadau yn yr adran Y Dref a'r Ardal.

 

Hygyrchedd

Mae gwefan Cyngor Tref Dinbych yn defnyddio cod HTML dilys ac arddulliau CSS. Rydym yn anelu at wneud ein gwefan mor hygyrch â phosib i bawb ac rydym wedi’ dylunio’r wefan i gydsynio gydag arweiniad a gofynion y Llywodraeth ac i gyrraedd safonau’r WAI (Web Accessibility Initiative) ar raddfa “AA”. Mae dyluniad y safle yn ymatebol ac mae cynllun ein tudalennau gwe yn newid yn dibynnu ar a ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, llechen electronig neu ffôn symudol.

Ein Datganiad Hygyrchedd

Cysylltu a ni

 Jenny Barlow
 Clerc y Dref a Swyddog Cyllid
 Cyngor Tref Dinbych
 Neuadd y Dre
 Lôn Crown
 DINBYCH
 Sir Ddinbych

 01745 815984

 townclerk@denbightowncouncil.gov.uk