Croeso i wefan Cyngor Tref Dinbych

Mae Cyngor Tref Dinbych yn darparu nifer o wasanaethau ar gyfer trigolion y dref, yn cefnogi cymdeithasau lleol, yn cefnogi a hyrwyddo digwyddiadau ac yn gofalu am nifer o safleoedd yn y dre.

Am fwy o fanylion am y Cyngor ewch i Y Cyngor-Amdanom Ni.  Yn adran Y Cyngor hefyd mae manylion am y Cynghorwyrdyddiadau ein cyfarfodydd a'n polisiau.

Dinbych – Lle Gwych Ar Gyfer Ymwelwyr

Mae Dinbych yn dref marchnad hanesyddol a chyfeillgar yng nghanol Dyffryn Clwyd, mewn ardal o harddwch naturiol arbennig. Ceir yma adeiladau trawiadol hynafol a’r enwocaf yw Castell Dinbych.  Mae mwy o fanylion am y Dref, ei hanes a'i hatyniadau yn yr adran Y Dref a'r Ardal.